image

Garanti & Kvalitetspolicy

Vårt mål är att alltid tillgodose våra kunders önskemål. Varje uppdrag vi åtar oss ska utföras till kundens fulla belåtenhet. Vi har en hög kompetensnivå och erfarenhet sen 30 år i branschen. Vi gör ett fullgott arbete enligt branschens normer och regler. Vi ska uppträda affärsmässigt med god etik och moral. Arbetet fokuseras på att leverera rätt tjänst och produkt, i rätt tid och till rätt pris.

 

Allmänna råd från Golvbranschen

Skötselråd Våtrum - Plastgolv - plastvägg

Detta skötselråd gäller för golv- och väggmaterial av plast i våtrum. OBS! Vid montering av väggbeklädnader är det viktigt att limmet får torka tillräckligt innan väggen utsätts för vattenbegjutning. På sugande underlag, t ex gips, är torktiden ca 2 dygn medan den på täta underlag är ca 7 dygn. För att inte fukt och väta skall tränga in i underlaget måste väggmaterialets fogar vara förslutna. Beroende på materialtyp kan detta göras med tråd, vätska eller överlapp (se leverantörens anvisningar). Golvmaterial skall alltid trådsvetsas.

Städning

GOLV: Gör till daglig rutin att avlägsna synligt smuts. Låt inte vatten bli stående i pölar utan för ner det i golvbrunnen med en duschraka eller fönsterskrapa.
OBS! Duschraka eller fönsterskrapa får ej förvaras så att gummit har direkt kontakt med våtrumsvägg/golv. Se punkten Fläckborttagning. Tvätta golvet emellanåt med vatten tillsatt med ett neutralt (pH 7) rengöringsmedel typ handdisk. Eftertorka med rent vatten. Vid storrengöring kan starkare medel användas, men då erfordras eftersköljning med rent vatten. Överdosera inte!
VÄGG: I allmänhet räcker avtorkning med fuktad duk eller svamp. Vid behov tillsätts ett neutralt rengöringsmedel typ handdisk till vattnet. Ta för vana att med jämna mellanrum göra rent utsatta väggar (duschplatser, vid badkar och tvättställ etc.) för att undvika kalkavlagringar. Kraftigt präglade väggmaterial är mer känsliga för nedsmutsning. Vid behov kan en mjuk borste användas för att få väggen ren. Om vattnet är mycket hårt, kan det vara lämpligt att efter användning av våtutrymmet torka av väggen för att undvika kalkbeläggningar. En fönsterskrapa av gummi kan med fördel användas. Om kalkbeläggning ändå uppstår, bör plastväggen först rengöras med en lätt alkalisk (pH 9) rengöringsprodukt varefter väggen sköljs med rent vatten. Tvätta därefter väggen med en kalklösande rengöringslösning och efterskölj med rent vatten. Torka väggen torr. Se till att våtutrymmet är väl ventilerat.

Fläckborttagning

Tag bort fläcken genast! Detta är speciellt viktigt vid vissa icke vattenlösliga fläckar, t ex asfalt, gummiklacksmärken, skokräm, läppstift och hårfärgningsmedel. Sådana fläckar kan annars vandra in i plastmaterialet och bita sig fast, s k migrering. Eftertorka alltid med rent vatten. Gummi och vissa plastmaterial kan missfärga plastvägg/plastmatta vid direkt anliggning. Exempel på detta är tvättmaskinfötter, gummihjul (t ex barnvagnshjul), duschrakor och fönsterskrapor. Sådan missfärgning kan inte tas bort. Vissa färgämnen i plasttrasmattor, halkskydd under badrumsmattor, tryck av plastpåsar (t ex påsar med bomullsvadd som hänger mot en vägg) etc, kan ge upphov till bestående missfärgning i mattan/väggen. Var försiktig med starka lösningsmedel som t ex aceton, nagellackborttagningsmedel, perkloretylen, thinner och toulen. Grov stålull eller skurnylon samt kraftskurpulver repar och mattar ner plastmaterialet. Missfärgning orsakad av exkrementer kan eventuellt tonas ned med en 10-procentig oxalsyrelösning.

Fläcknyckel

Fläck av:
Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, exkrementer, kräkningar, urin.
Tas bort med: Ljummet vatten med milt rengöringsmedel (pH 7).

Tvålrester, hudavlagringar.
Tas bort med:Ljummet vatten med milt rengöringsmedel.

Kalk.
Tas bort med: På ytor utsatta för vattenspolning bör vid kalkhaltigt vatten vidstående rengöring utföras ca 1 gång per månad, i förebyggande syfte. Tas bort med: Ljummet vatten med lätt alkaliskt (pH 9) rengöringsmedel. Skölj med rent vatten. Därefter används kalkborttagningsmedel med efterföljande sköljning.

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, färgkritor, tusch, läppstift eller parfym.
Tas bort med: Tvättnafta, lacknafta.

Stearin och tuggummi.
Skrapa försiktigt efter att det torkat ordentligt.

Blod
Kallt vatten.
OBS! Ni kan undvika vattenskador genom att:
– minst en gång per halvår: Rensa golvbrunnen och kontrollera att klämringen i golvbrunnen sitter fast.
– undvika håltagning i duschutrymmet för tvålkoppar och dylikt. Om håltagning måste göras: Täta hålet med AquaTät eller likvärdigt innan föremålet monteras. Se tillverkarens anvisningar

Ytbehandling:
Våtrum får aldrig polishbehandla Plastgolv i våtrum får aldrig polishbehandlas eftersom detta kan öka halkrisken.